Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Partneři

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.
autorizovaný Architekt ČKA 03983
člen Dozorčí rady ČKA

Vystudoval v roce 2002 architekturu na FA ČVUT a o rok později na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1997 absolvoval stáž na Bauhaus-Universität Weimar. Mezi roky 1999 a 2008 pracoval v pražské kanceláři DUM architekti a Chalupa architekti. V letech 2008 až 2012 spolupracoval jako samostatný architekt s Marcelou Steinbachovou. Od roku 2013 má společnou kancelář s Martinem Freiem. V roce 2015 ukončil doktorandské studium na AVU Praha.

+420 603 156 101
rusina@rusinafrei.cz

Ing. arch. Martin Frei
autorizovaný architekt ČKA 03944
člen pracovní skupiny pro soutěže ČKA
proškolený porotce architektonických soutěží

Vystudoval v roce 2007 architekturu na FA VUT v Brně. Během studia pracoval v brněnské kanceláři P.A.W. V roce 2004 absolvoval stáž na EAVT v Marne-la-Vallée v Paříži, kde téhož roku začal pracovat v ateliéru SOA architectes. V roce 2010 se přestěhoval do japonského Kyota, kde pracoval u F.O.B. Architects. Od roku 2011 působil v Praze jako samostatný architekt až do roku 2013, kdy založil společnou kancelář s Martinem Rusinou.

+420 604 555 631
frei@rusinafrei.cz

 

Architekti

Ing. arch. Markéta Poláčková
Absolvovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze v roce 2016. Během studia se účastnila stáže na Universidade de Lisboa v Portugalsku. V kanceláři Rusina Frei pracuje jako architektka.

MgA. Vojtěch Drozen
Vystudoval architekturu na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 2015. V kanceláři Rusina Frei pracuje jako architekt.

Ing. arch. Jan Vlach
Dokončil studium na FS VUT v Brně. V kanceláři Rusina Frei pracuje jako architekt.

Bc. Adam Brich
Studuje architekturu na FA ČVUT. V kanceláři Rusina Frei je na pracovní stáži.

2013-2018
Anna Cisariková, Petra Sobočíková, Johana Šohájková, Antonín Hampl, Rostislav Stoklásek, Irena Vojtová, Alena Hrabětová, Daniela Vaníčková, Filip Rašek, Nguyen Tron Hai, Eva Šišková, Paul Frlička, Ondřej Bartůšek