Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Bytové domy Lochkov

Martin Frei, Jaroslav Mach, Hana Drdlová
Užitná plocha: 9 800 m²
Studie: 2011
Projekt: 2012-2013
Územní rozhodnutí: 2013

Bytové domy Lochkov

Martin Frei, Jaroslav Mach, Hana Drdlová
Užitná plocha: 9 800 m²
Studie: 2011
Projekt: 2012-2013
Územní rozhodnutí: 2013

Klientem jsme byli osloveni, abychom převzali už rozpracovaný projekt, který byl ve stupni územního řízení odmítnut úřady. Projekt jsme přepracovali, projednali s úřady a získali územní rozhodnutí.
Projekt bytových domů je v lokalitě Lochkova zásadním demografickým zásahem, celý projekt je proto orientován především na člověka a to jak nově příchozího, tak i stávajícího. Komplex tvoří centrum obce a propojuje její důležité části jako například hřiště, městský úřad, park a mateřskou školku.
Parkování je vyřešeno v podzemních garážích a tak na povrchu je celá plocha využita jako zahrádky anebo stezky pro pěší propojující jednotlivé části obce.