Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Bytové domy v Lyonu

Ve spolupráci se SOA architectes
Autoři: Augustin Rosenstiehl, Pierre Sartoux
Spolupráce: Martin Rusina, Martin Frei
Užitná plocha: 11 000 m²
Projekt pro stavební povolení: 2014
Realizace: 2016

Bytové domy v Lyonu

Ve spolupráci se SOA architectes
Autoři: Augustin Rosenstiehl, Pierre Sartoux
Spolupráce: Martin Rusina, Martin Frei
Užitná plocha: 11 000 m²
Projekt pro stavební povolení: 2014
Realizace: 2016

Projekt je součástí obytného bloku v revitalizované bývalé průmyslové části Lyonu. Zástavbu bloku zpracovávaly tři různé architektonické kanceláře. Předmětem řešení byl jeden z rohů bloku se třemi obytnými budovami různých funkcí: dům se studentskými byty určenými k prodeji (s podlažní plochou asi 4800 m²), dům s malometrážními studentskými byty (cca 4000 m²) a obytný dům se sociálním bydlením (cca 2400 m²). Bytové domy jsou soustředěny kolem zeleného vnitrobloku, propojeného s ulicí vstupními prostory domů. V přízemí se nacházejí prostory se společenskou náplní, jako obchody, restaurace apod.
Tvarovou podobu domů podmiňuje striktní výšková regulace. Ve vyšších podlažích je hmota domů rozčleněna ustupujícími věžemi s balkony a střešními terasami. Domy pro studentské bydlení mají běžná okna a fasády obložené hliníkovými deskami. Nárožní dům s byty je zvýrazněn kamenným obkladem a otevřenými lodžiemi.