Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Dům v Mohren, Švýcarsko

Martin Rusina, Marcela Steinbachová - SKUPINA
Spolupráce: Martin Hart, Linda Kolomazníková, AED project, Robert Marte
Investor: Arkasana SA
Dodavatel: Graf Bau – Rehetobel, Huber Fenster - Herisau
Zastavěná plocha: 111 m²
Obestavěný prostor: 1 300 m³
Realizace: 2013 - 2014
Foto: Filip Šlapal

Dům v Mohren, Švýcarsko

Martin Rusina, Marcela Steinbachová - SKUPINA
Spolupráce: Martin Hart, Linda Kolomazníková, AED project, Robert Marte
Investor: Arkasana SA
Dodavatel: Graf Bau – Rehetobel, Huber Fenster - Herisau
Zastavěná plocha: 111 m²
Obestavěný prostor: 1 300 m³
Realizace: 2013 - 2014
Foto: Filip Šlapal

Novostavba dřevěného domu s krásným výhledem do údolí Rýna nahrazuje tradiční alpské stavení, zničené požárem. Zadáním bylo vytvořit současný víceúčelový dům, který bude sloužit širší rodině a který bude zároveň splňovat jak náročné požadavky místní památkové péče, tak i představy investora o ekologicky šetrné architektuře.
Nový dům vychází z původní situace a kontextu a soudobým způsobem rozvíjí tradiční architekturu švýcarského regionu Appenzell. Jižní fasády jsou v této oblasti maximálně prosklené a okna jsou v nich skládána do horizontálních linií, ostatní fasády jsou více uzavřené a většinou pokryty šindely nebo obložené dřevem, s okny rozmístěnými podle potřeby. Nad okny bývá pro tento region charakteristický mírný převis a nové dřevěné šambrány oken tento detail interpretují.
V domě jsou použity pokud možno jen přírodní materiály a šetrné technologie výroby. Obklady, ostění a římsy z modřínového dřeva navazují na bohatou tradici zpracování dřeva v místní tradiční architektuře. Dům stavěli zčásti místní řemeslníci, ale značnou část interiérů si investor provádí sám.