Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Expozice historie dopravy NTM

Martin Rusina, Marcela Steinbachová - SKUPINA
Spoluautoři: Marek Kopeć, Bronislav Stratil (soutěžní návrh)
Spolupráce: Tomáš Cendelín, Martin Hart, Marek Sivák
Grafické řešení: Helena Šantavá
Investor: Národní technické muzeum
Realizace: 2010 - 2011
Foto: Tomáš Souček

Expozice historie dopravy NTM

Martin Rusina, Marcela Steinbachová - SKUPINA
Spoluautoři: Marek Kopeć, Bronislav Stratil (soutěžní návrh)
Spolupráce: Tomáš Cendelín, Martin Hart, Marek Sivák
Grafické řešení: Helena Šantavá
Investor: Národní technické muzeum
Realizace: 2010 - 2011
Foto: Tomáš Souček

Funkcionalistický prostor Dopravní haly byl očištěn a barevně sjednocen tak, aby vytvářel odpovídající pozadí cenným technickým exponátům. Základním prvkem jednoduchého univerzálního a demontovatelného systému výstavního fundusu jsou ocelové pororoštové dílce, ke kterým jsou připevněny exponáty, vitríny, popisky, nosiče grafiky apod. Průmyslovému charakteru prostoru odpovídá i použití technických materiálů (pozinkovaná ocel, přírodní hliník, sklo), stejně jako grafické řešení, využívající jednoduché barevnosti a písem.
V přízemí haly se nachází expozice automobilů, železnic a hasičské techniky. Na samonosné ocelové plošině jsou instalovány závodní automobily a pod ní je prostor pro instalaci krátkodobých výstav. Prostor první galerie je využit pro expozici motocyklů, stojících na podestě z pororoštů. Na druhé galerii stojí průběžné kovové vitríny letecké expozice, letadla jsou zavěšena volně v prostoru haly. Expozice cyklistiky a lodní dopravy na poslední galerii využívá opět podest z ocelových roštů.