Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Hotel Metropol

Marek Chalupa, Štěpán Chalupa, Tomáš Havlíček, Martin Rusina – Chalupa architekti / d u m architekti
Spolupráce: Jakub Hendrych, Milan Jirovec, Michal Rosický, Ondřej Rys, Lenka Slívová, Tomáš Straka, Mahulena Svobodová, Daniel Tvrdík, Kamila Venclíková
Grafika: Petr Babák – Laboratoř
Investor: Special Tours Praque, spol. s.r.o
Dodavatel: Průmstav, a.s.
Zastavěná plocha: 253 m2
Obestavěný prostor: 7 330 m3
Realizace: 2005 - 2007
Foto: Filip Šlapal

Hotel Metropol

Marek Chalupa, Štěpán Chalupa, Tomáš Havlíček, Martin Rusina – Chalupa architekti / d u m architekti
Spolupráce: Jakub Hendrych, Milan Jirovec, Michal Rosický, Ondřej Rys, Lenka Slívová, Tomáš Straka, Mahulena Svobodová, Daniel Tvrdík, Kamila Venclíková
Grafika: Petr Babák – Laboratoř
Investor: Special Tours Praque, spol. s.r.o
Dodavatel: Průmstav, a.s.
Zastavěná plocha: 253 m2
Obestavěný prostor: 7 330 m3
Realizace: 2005 - 2007
Foto: Filip Šlapal

Návrh hotelu Metropol vychází z kontextu pražské Národní třídy a z představy o soudobém prostředí moderního a živého centra města s městskými paláci, kavárnami, restauracemi a obchody otevřenými do ulice. Celé přízemí hotelu je proto vyčleněno městské kavárně a restauraci a zcela se otevírá ulici pomocí automaticky výsuvných velkoplošných skleněných výkladců.
Hotel je kapotován unikátní celoprosklenou technologickou fasádou – karoserií – v profilu plynule elasticky tvarovanou. Fasáda se v závislosti na intenzitě slunečního světla automaticky zastiňuje textilními motorickými markýzami, které se samy zatahují při vysoké rychlosti větru. Okna se automaticky uzavírají při dešti či odchodu hosta z pokoje, při jejich otevření je regulováno topení a chlazení. Skrz celoplošné zasklení se hotelovým hostům nabízejí exkluzivní výhledy na město. Též díky proměnlivosti mnohovrstevnaté fasády se dům intenzivně účastní pestrého dění na jedné z nejvýstavnějších pražských ulic.