Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Kaple Ležáky

Martin Rusina
Soutěžní návrh: 2011
Vypisovatel soutěže: Památník Ležáky
Vizualizace: Linda Kolomazníková

Kaple Ležáky

Martin Rusina
Soutěžní návrh: 2011
Vypisovatel soutěže: Památník Ležáky
Vizualizace: Linda Kolomazníková

Kaple má být jedním z objektů, které jsou začleněny do krajinného obrazu památníku Ležáky, definovaného těsně po druhé světové válce Ladislavem Žákem. Má vyzařovat pietu a neokázalou monumentalitu. Tvarově kaple přejímá archetyp českého venkovského kostelíku se šikmou střechou, obdélníkovým půdorysem a zaklenutým stropem. V podobě křížového okna je rozvíjen jeden z ústředních architektonických motivů Ležáckého památníku – vynechaný kříž. Kříž nejen spojuje kapli s ostatními objekty památníku, ale vtiskuje kapli také vlastní identitu: zvenku je pro ni poznávacím znamením, uvnitř je zdrojem světla i pomyslným průhledem do jiného světa.
Vnitřek kaple skýtá komorní prostor, chráněný před nepřízní počasí. Návštěvníci památníku zde naleznou klidné místo pro tichou vzpomínku a rozjímání. Pod podlahou kaple jsou uloženy urny obětí tragédie Ležáků a stavba proto slouží i jako jakýsi relikviář. Bohoslužby konané při příležitosti pietních shromáždění se odehrávají před kaplí. Na nosné stěny kaple je použit lomový kámen z místní žuly. Kámen symbolizuje tragický osud obyvatel Ležáků, pro které byly zdejší lomy místem obživy a nakonec i utrpení. Vnitřek kaple je vyložen dřevem, symbolizujícím stále se obnovující život. Kovové doplňky – oltář, kování dveří a světlovody – jsou z bronzu. Tento trvanlivý kov, vzniklý přetavením horniny je symbolem vzkříšení.