Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Plácek Karlov – úprava městského prostoru

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková
Spolupráce: Anna Cisariková, Adam Brich
Celková plocha: 101 m²
Studie: 2017

Plácek Karlov – úprava městského prostoru

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková
Spolupráce: Anna Cisariková, Adam Brich
Celková plocha: 101 m²
Studie: 2017

Zákoutí v historické části Benešova je odkazem původní zástavby. Dnes ladem ležící kout by měl být nově upraven tak, aby vzniklo příjemné místo s možností posezení a setkávání. Po předláždění se plácek opět stane součástí městského prostoru v místě, kde se ulice rozšiřuje do piazzety u kulturního domu.
Na uvolněnou plochu pod stromem bude umístěna nová lampa veřejného osvětlení. Lampa zajistí nejen bezpečné osvětlení, ale stane se i značkou, která podpoří zapamatovatelnost místa.