Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Sportovní centrum Chrudim

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Eva Šišková
Vypisovatel: Město Chrudim
Náklady: 200 mil. Kč
Užitná plocha: 10 000 m²
Obestavěný prostor: 49 000 m³
Soutěžní návrh: 2014

Sportovní centrum Chrudim

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Eva Šišková
Vypisovatel: Město Chrudim
Náklady: 200 mil. Kč
Užitná plocha: 10 000 m²
Obestavěný prostor: 49 000 m³
Soutěžní návrh: 2014

Zadáním architektonické soutěže byla dostavba a rekonstrukce provozně složitého městského sportovního areálu v Chrudimi, který vznikl postupným obestavováním bývalé sokolovny. Původní tvář sokolovny byla zcela vymazána necitlivými přestavbami v průběhu šedesátých až osmdesátých let dvacátého století.
Náš návrh předpokládal, že je třeba zbourat provozně problematickou a zničenou sokolovnu a nahradit ji novostavbou ve stejné stopě podél Opletalovy ulice. Čelní prosklená tělocvična v jejím patře měla být symbolickou hlavou domu i celého areálu. Pod ní měl vzniknout krytý veřejný nástupní prostor. Nový trakt s hledištěm haly, kavárnou a hotelem by vyplnily dosavadní nevyužitý dvůr. Tyršův dům by se tímto opět osamostatnil. Lehké a transparentní novostavby měly za účel nenásilně doplnit starší objekty. Propojení mělo umožnit logický a jednoduchý vnitřní provoz areálu.

Naše další projekty