Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Typová nemocnice v Gabonu

Martin Frei, Jaroslav Mach, Hana Drdlová
Užitná plocha: 4 000 m²
Projekt: 2011

Typová nemocnice v Gabonu

Martin Frei, Jaroslav Mach, Hana Drdlová
Užitná plocha: 4 000 m²
Projekt: 2011

Jde o projekt typové nemocnice pro země rovníkové Afriky. Přestože zadání bylo hodně volné, bylo při návrhu důležité respektovat zvyklosti rovníkové oblasti. Návrh by se tak dal shrnout do několika důležitých bodů:
– Projekt nemocnice musí být variabilní jak co do kapacity, tak i z hlediska umístění na terénu.
– V zemích, pro které je projekt určen, je nedostatek odborného personálu, proto je důležité, aby provoz byl maximálně efektivní.
– V rovníkové oblasti je průměrná roční teplota kolem 28°C a velmi vysoká vlhkost s obdobími monzunových dešťů. Projekt proto využívá přirozené cirkulace vzduchu, dvojitých provětrávaných základů a střech, velkých přesahů střechy.
– Prostory pro pacienty jsou navrženy s maximální přehledností a velký důraz je kladen na celkovou vzdušnost nemocnice.