Rusina Frei
architects

Rusina Frei
architects

SNP Square

3rd prize in the international architectural competition

Authors: Martin Rusina, Martin Frei, Vojtěch Vondra, Magdalena Fiurášková, Gabriela Sládečková - Rusina Frei
Peter Swyngedauw, Carolien Decq - OMGEVING
Client: Hlavní město Slovenské republiky Bratislava, Metropolitní institut Bratislavy, Generální investor Bratislavy
Competition: 2019-2020
Area: 34 300 m2
Vizualization: Monolot, Rusina Frei architekti

SNP Square

3rd prize in the international architectural competition

Authors: Martin Rusina, Martin Frei, Vojtěch Vondra, Magdalena Fiurášková, Gabriela Sládečková - Rusina Frei
Peter Swyngedauw, Carolien Decq - OMGEVING
Client: Hlavní město Slovenské republiky Bratislava, Metropolitní institut Bratislavy, Generální investor Bratislavy
Competition: 2019-2020
Area: 34 300 m2
Vizualization: Monolot, Rusina Frei architekti