Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Náměstí SNP, Bratislava

3. místo v mezinárodní architektonické soutěži

Autoři: Martin Rusina, Martin Frei, Vojtěch Vondra, Magdalena Fiurášková, Gabriela Sládečková - Rusina Frei
Peter Swyngedauw, Carolien Decq - OMGEVING
Klient: Hlavní město Slovenské republiky Bratislava, Metropolitní institut Bratislavy, Generální investor Bratislavy
Soutěžní návrh: 2020
Řešené území: 34 300 m2
Vizualizace: Monolot, Rusina Frei architekti

Náměstí SNP, Bratislava

3. místo v mezinárodní architektonické soutěži

Autoři: Martin Rusina, Martin Frei, Vojtěch Vondra, Magdalena Fiurášková, Gabriela Sládečková - Rusina Frei
Peter Swyngedauw, Carolien Decq - OMGEVING
Klient: Hlavní město Slovenské republiky Bratislava, Metropolitní institut Bratislavy, Generální investor Bratislavy
Soutěžní návrh: 2020
Řešené území: 34 300 m2
Vizualizace: Monolot, Rusina Frei architekti

Řešené území kolem náměstí SNP je v současnosti prostorově složité částí a různorodé. Obklopují jej velmi architektonicky i funkčně dominantní stavby. Vycházíme z důsledných analýz místa, týkajících se pohybu lidí, dopravy, i množství zeleně a zasakované vody. Záměrem bylo zajistit co největší začlenění zelených ploch. Zároveň chceme umožnit svobodný pohyb osob po celé ploše náměstí. S pomocí fraktální geometrie utváříme pomyslný koberec dlažby, položený přes celé území. Jeho základem je trojúhelníková síť. Volíme systém unikátních trojúhelníkových dlažebních prvků z umělého kamene čtyř velikostí. Prvky umožňují vytvářet kombinace zatravňovaných spár různých tloušťek a velikostí. Kombinací kamenů lze docilovat různou škálu měřítek a plynulé přechody. Pomocí různé barevnosti lze docílit další vrstvy v podobě povrchové kresby. Trojúhelníkový základ systému sjednocuje celou plochu. Stává se charakteristickým prvkem nejdůležitějšího veřejného prostoru Bratislavy.

Odkazy:

www.zivenamestie.sk

Metropolitný inštitút Bratislavy 

 

Naše další projekty