Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

 

 

Kancelář Rusina Frei architekti jsme založili roku 2013. Z našeho původně náhodného setkání vzešla úspěšná intenzivní spolupráce, vycházející ze vzájemné souhry a kreativity. Rozhodli jsme se proto postavit naši práci na profesionální základy a postupným rozšiřováním našeho týmu vytvořit podmínky pro další růst naší architektonické praxe.
Chceme být architekty v plném významu této profese. K té patří nejen schopnost tvůrčího a koncepčního navrhování, ale také zodpovědné projektování a komunikace se stavebníky a veřejností. Víme, že dobrat se dobré architektury není jednoduché. Je to náročný a leckdy bolestný proces, na kterém se musí podílet všichni zúčastnění. Proto spolupracujeme s profesionály z nejrůznějších oborů, od konstruktérů po výtvarné umělce. Jejich zapojením se snažíme překračovat hranice architektury coby samostatné disciplíny.
Zaměřujeme se na stavby, které dokáží vytvářet a udržovat vztah nejen se svými uživateli, ale i se svým okolím. Snažíme se také vytvářet architekturu, vyrůstající z historických a společenských souvislostí a zohledňující člověka i přírodu. Přesto však nechceme rezignovat ani na uměleckou stránku navrhovaných staveb.
Nabízíme široké spektrum činností architekta podle výkonových standardů České komory architektů, sahající od předprojektové přípravy až po spolupráci při dokončení stavby. Opíráme se také o naše zkušenosti s projektováním v zahraničí, mimo jiné v Německu, Francii, nebo Švýcarsku. Naši práci chápeme jako službu, vycházející z dialogu mezi klientem a architektem.