Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

 

Rusina Frei architekti

 

Společnost Rusina Frei, s.r.o. založili v roce 2013 Martin Rusina a Martin Frei, absolventi FA ČVUT, AVU Praha a VUT Brno se zkušenostmi z praxe v ČR i v zahraničí. Kancelář poskytuje architektonické a projekční služby, směřující od návrhu až k realizaci stavby. Rozsah prací zahrnuje projekty a realizace různého měřítka a funkce od drobné architektury až po velké veřejné stavby. Klienty kanceláře tvoří stejnou měrou veřejní i soukromí investoři.

Ateliér společnosti se od roku 2023 nachází na Náměstí Míru. Podle povahy projektu spolupracuje základní tým architektů s externími odborníky z různých oborů.

Zaměřujeme se na stavby, které dokáží vytvářet a udržovat vztah nejen se svými uživateli, ale i se svým okolím. Snažíme se také vytvářet architekturu vyrůstající z historických a společenských souvislostí a zohledňující člověka i přírodu. Přesto však nechceme rezignovat ani na uměleckou stránku navrhovaných staveb.”