Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Martin Rusina

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.

autorizovaný Architekt ČKA 03983
člen Dozorčí rady ČKA

Vystudoval v roce 2002 architekturu na FA ČVUT a o rok později na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1997 absolvoval stáž na Bauhaus-Universität Weimar. Mezi roky 1999 a 2008 pracoval v pražské kanceláři DUM architekti a Chalupa architekti. V letech 2008 až 2012 spolupracoval jako samostatný architekt s Marcelou Steinbachovou. Od roku 2013 má společnou kancelář s Martinem Freiem. V roce 2015 ukončil doktorandské studium na AVU Praha.

+420 603 156 101
rusina@rusinafrei.cz

Martin Frei

Ing. arch. Martin Frei

autorizovaný architekt ČKA 03944
člen pracovní skupiny pro soutěže ČKA
proškolený porotce architektonických soutěží

Vystudoval v roce 2007 architekturu na FA VUT v Brně. Během studia pracoval v brněnské kanceláři P.A.W. V roce 2004 absolvoval stáž na EAVT v Marne-la-Vallée v Paříži, kde téhož roku začal pracovat v ateliéru SOA architectes. V roce 2010 se přestěhoval do japonského Kyota, kde pracoval u F.O.B. Architects. Od roku 2011 působil v Praze jako samostatný architekt až do roku 2013, kdy založil společnou kancelář s Martinem Rusinou. Od roku 2017 je městským architektem v Žamberku.

+420 604 555 631
frei@rusinafrei.cz

Markéta Poláčková

Ing. arch. Markéta Poláčková

Absolvovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze v roce 2016. Během studia se účastnila stáže na Universidade de Lisboa v Portugalsku. Diplomovou práci zpracovala v ateliéru Ondřeje Císlera. V kanceláři Rusina Frei pracuje od roku 2014.

polackova@rusinafrei.cz

Milada Vorzová

Ing. arch. Milada Vorzová

Studovala architekturu na Fakultě umění a architektury TU v Liberci a na Fakultě architektury ČVUT. Diplomovala v roce 2018 v ateliéru Novotný/Koňata/Zmek. Během studií absolvovala studijní stáže v Tokyu a Bratislavě. V kanceláři Rusina Frei pracuje jako architektka od roku 2018.

vorzova@rusinafrei.cz

Jan Vlach

Ing. arch. Jan Vlach

Dokončil studium na Fakultě stavební VUT v Brně. Během studia se účastnil pracovní stáže v LABAK. V kanceláři Rusina Frei pracuje jako architekt od roku 2018.

vlach@rusinafrei.cz

Vojta Drozen

MgA. Vojtěch Drozen

Vystudoval architekturu na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 2015. V kanceláři Rusina Frei pracuje jako architekt od roku 2017.

drozen@rusinafrei.cz

Dan Homola

Bc. Daniel Homola

Dokončuje studium architektury na Fakultě architektury ČVUT. Pravidelně se účastní realizačních workshopů a letních dílen. V kanceláři Rusina Frei pracuje jako architekt.

homola@rusinafrei.cz

 

2013-2018

Adam Brich, Anna Cisariková, Petra Sobočíková, Johana Šohájková, Antonín Hampl, Rostislav Stoklásek, Irena Vojtová, Alena Hrabětová, Daniela Vaníčková, Filip Rašek, Nguyen Tron Hai, Eva Šišková, Paul Frlička, Ondřej Bartůšek