Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Martin Rusina

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.

autorizovaný Architekt ČKA 03983
2013-2019 člen Dozorčí rady ČKA

Vystudoval v roce 2002 architekturu na FA ČVUT a o rok později na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1997 absolvoval stáž na Bauhaus-Universität Weimar. Mezi roky 1999 a 2008 pracoval v pražské kanceláři DUM architekti a Chalupa architekti. V letech 2008 až 2012 spolupracoval jako samostatný architekt s Marcelou Steinbachovou. Od roku 2013 má společnou kancelář s Martinem Freiem. V roce 2015 ukončil doktorandské studium na AVU Praha.

+420 603 156 101
rusina@rusinafrei.cz

 

 

 

Martin Frei

Ing. arch. Martin Frei

autorizovaný architekt ČKA 03944
člen pracovní skupiny pro soutěže ČKA
proškolený porotce architektonických soutěží

Vystudoval v roce 2007 architekturu na FA VUT v Brně. Během studia pracoval v brněnské kanceláři P.A.W. V roce 2004 absolvoval stáž na EAVT v Marne-la-Vallée v Paříži, kde téhož roku začal pracovat v ateliéru SOA architectes. V roce 2010 se přestěhoval do japonského Kyota, kde pracoval u F.O.B. Architects. Od roku 2011 působil v Praze jako samostatný architekt až do roku 2013, kdy založil společnou kancelář s Martinem Rusinou. Od roku 2017 je městským architektem v Žamberku.

+420 604 555 631
frei@rusinafrei.cz

Ing.arch. Radka Milotová

V roce 2006 diplomovala na FA ČVUT v Praze u Petra Hájka a Jana Šépky. Část studia strávila na Department of Architecture na Aalto University ve finském Espoo. Architektonickou praxi začínala v ateliéru Vyšehrad, poté navázala praxí vlastní. Pro ateliér Rusina Frei pracuje od roku 2019.

milotova@rusinafrei.cz

MgA. Tereza Haumerová

V roce 2020 diplomovala v ateliéru architektury A1 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové pod vedením Jana Šépky. Studijní stáž absolvovala na ETH v Curychu pod vedením Mike Guyera. Během přerušení studia se na rok vrátila do Švýcarska, kde pracovala převážně na školních stavbách ve studiu BrandenbergerKloter Architekten. V Rusina Frei pracuje od roku 2021.
Volný čas ráda tráví v dílně.

haumerova@rusinafrei.cz

Ing. arch. Jiří Valenta

Vystudoval v roce 2020 architekturu FUA TUL v Liberci. Během studia jezdil na pracovní stáže do studia HaworthTompkins v Londýně a
pracoval v ROBUST architekti. Na pracovní stáži v Dánsku začal spolupracovat se SHE architects, se kterými spolupracoval i po studiu. V mezinárodní soutěží s teamovou práci na FUA TUL věnující se udržitelnosti a dostupnosti bydlení získal 2. místo a byl nominován na YOUNG AWARD ARCHITECT. Má rád vůni dřeva a občas jezdí stavět dřevostavby.

valenta@rusinafrei.cz

MgA. Kristýna Mocová

Bakalářský stupeň studovala na liberecké FUA TUL  a magisterské studium absolvovala v roce 2022 na pražské VŠUP pod vedením Romana Brychty. Letní semestr roku 2021 strávila na univerzitě Roma Tre v Římě. Byla součástí autorského týmu, který se v roce 2019 se svým návrhem umístil na druhé příčce v ideové soutěži Superstudio. Do roku 2022 po tři roky působila ve studiu Raketoplán a v ten samý rok rozšířila tým Rusina Frei.

mocova@rusinafrei.cz

Ing. arch. Susan Al-Hussein

Studium absolvovala na fakultě architektury pražské ČVUT a na finské technické univerzitě v Tampere. Pražskou FA ČVUT ukončila diplomovou prací zaměřenou na zkoumání vztahu vody a města pod vedením seskupení architektů Tomáše Novotného, Jakuba Koňaty a Tomáše Zmeka. Specifická náklonnost a zájem o kulturní stavby a rekonstrukce pramení ze zkušenosti s návrhem Koncertního sálu a rekonstrukcí kulturního domu pro Ostravu ve spolupráci s New Yorským studiem Steven Holl Architects, pražským studiem Architecture Acts a japonskými odborníky na akustiku Nagata Acoustics.

susan@rusinafrei.cz

Ing. arch. Jessica Kleistnerová

V roce 2023 absolvovala studium na pražské FA ČVUT pod vedením Ivana Plicky. Zásadní vliv na ni měl semestr strávený v krajinářském ateliéru Kláry Salzmann, ze kterého vznikla mezioborová spolupráce se studentkou krajinářského oboru Lucií Flanderkovou. Za téma prostupnosti krajiny i města Rožmitálu pod Třemšínem obdržely Cenu děkana. V Rusina Frei pracuje od roku 2023.

kleistnerova@rusinafrei.cz

 

Ing. arch. Filip Zdvořák

Po střední průmyslové škole stavební v Děčíně pokračoval ve studiu architektury na FA ČVUT, kde absolvoval v roce 2023 pod vedením profesorky Hany Seho. V rámci design-build projektu se v ateliéru Zavřel podílel na návrhu a realizaci lávky přes Rennerův potok v Eliščině údolí ve spolupráci se Správou krkonošského národního parku. Pracovní zkušenosti nabýval již při škole ve společnosti Archigroup pod Markem Lehmannem a ve společnosti Quadr. V Rusina Frei pracuje od roku 2024.

zdvorak@rusinafrei.cz

 

Ing. arch. Matyáš Vrtiška

Po střední průmyslové škole stavební ve Vlašimi absolvoval FSv ČVUT v roce 2019. Se svou bakalářskou prací pod vedením Jaromíra Kročáka zvítězil ve studentské soutěži Stavby s vůní dřeva. Zahraniční zkušenosti nasbíral při svém pobytu v lotyšské Rize na fakultě RTU. Během studia pracoval v ateliéru DOMA architekti, od roku 2019 se krom spolupráce s Robertem Jelínkem ve StudioLibre, zabýval i vlastní praxí. V Rusina Frei pracuje od roku 2024.

vrtiska@rusinafrei.cz

 

Bc. Kristina Horvathová

Po střední škole tvorby a designu nábytku pokračovala na TUL Liberec, kde v roce 2021 absolovala bakalářské studium pod vedením Radka Suchánka. Rok poté strávila na bratislavské VŠVU v ateliéru Jána Studeného. Při škole absolvovala stáž v ateliéru N/A. V RusinaFrei pracuje od roku 2023.

horvathova@rusinafrei.cz

Timothy O´Brien

Ing. arch. Markéta Poláčková

V roce 2016 ukončila studium architektury na FA ČVUT  diplomovou prací Ondřeje Císlera. Během magisterského programu absolvovala studijní pobyt na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa v Portugalsku. S Rusina Frei architekti spolupracuje od roku 2013.

polackova@rusinafrei.cz

Bc. Veronika Kvetovská

V Rusina Frei pracuje od roku 2022 na pozici stážistky. Bakalářskou práci obhajovala na FA ČVUT v Praze pod vedením Tomáše a Kláry Hradečných. Nyní studuje magisterské studium na téže škole.

 

Bc. Miroslav Girgoško

V RusinaFrei pracuje na pozici stážisty. Bakalářskou práci na FA ČVUT obhájil pod vedením Ondřeje Císlera v roce 2022. Nyní dokončuje magisterské studium v ateliéru Císler-Pazdera.

 

Bc. Jan Mojka

V RusinaFrei pracuje na pozici stážisty od roku 2023. Bakalářskou práci na FA ČVUT obhájil pod vedením Ondřeje Císlera v roce 2022. Nyní dokončuje magisterské studium v ateliéru Zmek-Krýzl-Novotný.

 

Bc. Hana Novotná

Markéta Buchtová

Pro naši architektonickou kancelář pracuje jako office manažerka.

buchtova@rusinafrei.cz

 

2013 - ∞

Vojtěch Vondra, Daniel Homola, Milada Vorzová, Jan Vlach, Lukáš Foltýn, Vojtěch Drozen, Adam Brich, Anna Cisariková, Petra Sobočíková, Johana Šohájková, Antonín Hampl, Rostislav Stoklásek, Irena Vojtová, Alena Hrabětová, Daniela Vaníčková, Filip Rašek, Nguyen Tron Hai, Eva Šišková, Paul Frlička, Ondřej Bartůšek, Magdalena Fiurášková, Dominik Otto, Radka Kurčíková, Gabriela Sládečková