Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Martin Rusina

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.

autorizovaný Architekt ČKA 03983
2013-2019 člen Dozorčí rady ČKA

Vystudoval v roce 2002 architekturu na FA ČVUT a o rok později na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1997 absolvoval stáž na Bauhaus-Universität Weimar. Mezi roky 1999 a 2008 pracoval v pražské kanceláři DUM architekti a Chalupa architekti. V letech 2008 až 2012 spolupracoval jako samostatný architekt s Marcelou Steinbachovou. Od roku 2013 má společnou kancelář s Martinem Freiem. V roce 2015 ukončil doktorandské studium na AVU Praha.

+420 603 156 101
rusina@rusinafrei.cz

 

 

 

Martin Frei

Ing. arch. Martin Frei

autorizovaný architekt ČKA 03944
člen pracovní skupiny pro soutěže ČKA
proškolený porotce architektonických soutěží

Vystudoval v roce 2007 architekturu na FA VUT v Brně. Během studia pracoval v brněnské kanceláři P.A.W. V roce 2004 absolvoval stáž na EAVT v Marne-la-Vallée v Paříži, kde téhož roku začal pracovat v ateliéru SOA architectes. V roce 2010 se přestěhoval do japonského Kyota, kde pracoval u F.O.B. Architects. Od roku 2011 působil v Praze jako samostatný architekt až do roku 2013, kdy založil společnou kancelář s Martinem Rusinou. Od roku 2017 je městským architektem v Žamberku.

+420 604 555 631
frei@rusinafrei.cz

Ing. arch. Markéta Poláčková

Narodila se v roce 1990 v Rakovníku. V roce 2016 ukončila studium architektury na FA ČVUT  diplomovou prací Ondřeje Císlera. Během magisterského programu absolvovala studijní pobyt na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa v Portiugalsku. S Rusina Frei architekti spolupracuje od roku 2013.

polackova@rusinafrei.cz

Ing.arch. Radka Milotová

V roce 2006 diplomovala na FA ČVUT v Praze u Petra Hájka a Jana Šépky. Část studia strávila na Department of Architecture na Aalto University ve finském Espoo. Architektonickou praxi začínala v ateliéru Vyšehrad, poté navázala praxí vlastní. Pro ateliér Rusina Frei pracuje od roku 2019.

milotova@rusinafrei.cz

MgA. Gabriela Sládečková

Vystudovala architekturu v rámci bakalářského stupně na Technické univerzitě v Liberci a následně pokračovala v magisterském studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Romana Brychty. Během studií se několikrát účastnila studentských stáží, v roce 2017 absolvovala semestr na francouzské škole architektury v Nantes. O rok později pak pracovala v portugalské kanceláři Murmuro sídlící v Portu. Letní semestr roku 2019 strávila na tchaj-wanské škole NTUA v Taipei, kde studovala místní řemesla – práci s keramikou a bambusem. Roku 2020 obhájila diplomovou práci na pražské VŠUP a od té doby pracuje pro Rusina Frei architekti.

sladeckova@rusinafrei.cz

MgA. Tereza Haumerová

V roce 2020 diplomovala v ateliéru architektury A1 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové pod vedením Jana Šépky. Studijní stáž absolvovala na ETH v Curychu pod vedením Mike Guyera. Během přerušení studia se na rok vrátila do Švýcarska, kde pracovala převážně na školních stavbách ve studiu BrandenbergerKloter Architekten. V Rusina Frei pracuje od roku 2021.
Volný čas ráda tráví v dílně.

haumerova@rusinafrei.cz

Ing. arch. Jiří Valenta

Vystudoval v roce 2020 architekturu FUA TUL v Liberci. Během studia jezdil na pracovní stáže do studia HaworthTompkins v Londýně a
pracoval v ROBUST architekti. Na pracovní stáži v Dánsku začal spolupracovat se SHE architects, se kterými spolupracoval i po studiu. V mezinárodní soutěží s teamovou práci na FUA TUL věnující se udržitelnosti a dostupnosti bydlení získal 2. místo a byl nominován na YOUNG AWARD ARCHITECT. Má rád vůni dřeva a občas jezdí stavět dřevostavby.

valenta@rusinafrei.cz

Tim O´Brien

Markéta Buchtová

Pro naši architektonickou kancelář pracuje jako office managerka.

buchtova@rusinafrei.cz

 

2013 - ∞

Vojtěch Vondra, Daniel Homola, Milada Vorzová, Jan Vlach, Lukáš Foltýn, Vojtěch Drozen, Adam Brich, Anna Cisariková, Petra Sobočíková, Johana Šohájková, Antonín Hampl, Rostislav Stoklásek, Irena Vojtová, Alena Hrabětová, Daniela Vaníčková, Filip Rašek, Nguyen Tron Hai, Eva Šišková, Paul Frlička, Ondřej Bartůšek, Magdalena Fiurášková, Dominik Otto