Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Martin Rusina

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.

autorizovaný Architekt ČKA 03983
2013-2019 člen Dozorčí rady ČKA

Vystudoval v roce 2002 architekturu na FA ČVUT a o rok později na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1997 absolvoval stáž na Bauhaus-Universität Weimar. Mezi roky 1999 a 2008 pracoval v pražské kanceláři DUM architekti a Chalupa architekti. V letech 2008 až 2012 spolupracoval jako samostatný architekt s Marcelou Steinbachovou. Od roku 2013 má společnou kancelář s Martinem Freiem. V roce 2015 ukončil doktorandské studium na AVU Praha.

+420 603 156 101
rusina@rusinafrei.cz

Martin Frei

Ing. arch. Martin Frei

autorizovaný architekt ČKA 03944
člen pracovní skupiny pro soutěže ČKA
proškolený porotce architektonických soutěží

Vystudoval v roce 2007 architekturu na FA VUT v Brně. Během studia pracoval v brněnské kanceláři P.A.W. V roce 2004 absolvoval stáž na EAVT v Marne-la-Vallée v Paříži, kde téhož roku začal pracovat v ateliéru SOA architectes. V roce 2010 se přestěhoval do japonského Kyota, kde pracoval u F.O.B. Architects. Od roku 2011 působil v Praze jako samostatný architekt až do roku 2013, kdy založil společnou kancelář s Martinem Rusinou. Od roku 2017 je městským architektem v Žamberku.

+420 604 555 631
frei@rusinafrei.cz

Markéta Poláčková

Ing. arch. Markéta Poláčková

Absolvovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze v roce 2016. Během studia se účastnila stáže na Universidade de Lisboa v Portugalsku. Diplomovou práci zpracovala v ateliéru Ondřeje Císlera. V kanceláři Rusina Frei pracuje od roku 2014.

polackova@rusinafrei.cz

Milada Vorzová

Ing. arch. Milada Vorzová

Studovala architekturu na Fakultě umění a architektury TU v Liberci a na Fakultě architektury ČVUT. Diplomovala v roce 2018 v ateliéru Novotný/Koňata/Zmek. Během studií absolvovala studijní stáže v Tokyu a Bratislavě. V kanceláři Rusina Frei pracuje jako architektka od roku 2018.

vorzova@rusinafrei.cz

Jan Vlach

Ing. arch. Jan Vlach

Dokončil studium na Fakultě stavební VUT v Brně. Během studia se účastnil pracovní stáže v LABAK. V kanceláři Rusina Frei pracuje jako architekt od roku 2018.

vlach@rusinafrei.cz

Dan Homola

Ing. arch. Daniel Homola

Daniel v roce 2019 dokončil studium architektury na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Mádr. Během studia absolvoval stáž na Politecnico di Milano. V kanceláři Rusina Frei pracuje od roku 2018 jako architekt.

homola@rusinafrei.cz

 

Lukáš Foltýn

Studujena na Fakultě architektury ČVUT. V kanceláři Rusina Frei je na pracovní stáži.

foltyn@rusinafrei.cz

 

2013-2018

Vojtěch Drozen, Adam Brich, Anna Cisariková, Petra Sobočíková, Johana Šohájková, Antonín Hampl, Rostislav Stoklásek, Irena Vojtová, Alena Hrabětová, Daniela Vaníčková, Filip Rašek, Nguyen Tron Hai, Eva Šišková, Paul Frlička, Ondřej Bartůšek