Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Administrativní budova POHL cz, a.s.

Realizace

Stavba roku Středočeského kraje 2021 - Zvláštní cena za inovativní řešení administrativního prostoru

Autoři: Martin Frei, Martin Rusina, Markéta Poláčková
Spolupráce: Jan Vlach, Adam Brich, Anna Cisariková
Krajinářští architekti: PARTERO
Investor: Pohl cz, a.s.
Zastavěná plocha: 725 m2
Studie: 2017
Realizace: 2021
Fotografie: Tomáš Souček

Administrativní budova POHL cz, a.s.

Realizace

Stavba roku Středočeského kraje 2021 - Zvláštní cena za inovativní řešení administrativního prostoru

Autoři: Martin Frei, Martin Rusina, Markéta Poláčková
Spolupráce: Jan Vlach, Adam Brich, Anna Cisariková
Krajinářští architekti: PARTERO
Investor: Pohl cz, a.s.
Zastavěná plocha: 725 m2
Studie: 2017
Realizace: 2021
Fotografie: Tomáš Souček

Hlavní administrativní budova firmy Pohl je jejich vlajkovou loďí. Spojuje praktické nároky administrativního provozu s potřebou vlastní reprezentace. Výraz je ovlivněn polohou v příměstském průmyslovém areálu, firemními tradicemi a podzemním stavitelstvím. Volné přízemí umožňuje prostupnost napříč velkým pozemkem. V patrech jsou kombinovány velkoprostorové a buňkové kanceláře. Pásová okna, betonový skelet a stavebnicový systém příček umožňují flexibilní půdorysné uspořádání. Nejvyšší patro s terasou je určeno pro vedení firmy. Celá budova je propojena vrtákem schodiště.

Administrativní budova záměrně přebírá některé industriální prvky z podzemních staveb. Fasáda je opláštěna vlnitými cortenovými plechy, odkazujícími na štětovnice a pažení kolektorů. I zaoblená jádra a fasádní pláště jsou připomínkou technologických zařízení. Technikou inspirované je také řešení vnitřních instalací, které jsou přiznané, ve stísněných technických prostorech jsou instalace úsporně vypleteny doslova jako v parníku. Průmyslový charakter okolí je podpořen i výběrem nové vegetace a osázením hlubokých parapetů, terasy a střechy popínavými a převislými rostlinami v kontrastu ke zrezlé fasádě.

Publikace:

Archiweb

Archinews (Cegra)

Dolce Vita 09/2021

Archdaily

Archdaily.cn

Gooood

Další realizované naše projekty