Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Úprava centrální části areálu MND v Lužicích

2. cena v soutěži MND Drilling & Services a.s.

Martin Rusina, Martin Frei
Spolupráce: Markéta Poláčková
Zahradní architekti: Jakub Finger, Mirka Svorová - PARTERO
Náklady: 19 mil. Kč
Plocha: 7 900 m²
Soutěžní návrh: 2014

Úprava centrální části areálu MND v Lužicích

2. cena v soutěži MND Drilling & Services a.s.

Martin Rusina, Martin Frei
Spolupráce: Markéta Poláčková
Zahradní architekti: Jakub Finger, Mirka Svorová - PARTERO
Náklady: 19 mil. Kč
Plocha: 7 900 m²
Soutěžní návrh: 2014

Návrh řešil úpravu vnitropodnikového areálu těžařské firmy MND Lužice. Krajinářsky upravená plocha měla sloužit i jako reprezentační prostor pro firemní akce a ukázky aktivit firmy a zahrnovat i retenční nádrž na dešťovou vodu.
Ústřední část areálu je koncipována jako zahrada v podobě výřezu krajiny. Její tvar připomíná výsek mapy a je dán maximální plochou zeleně při bezpečném provozu v areálu. Pro přirozenou krajinnou modelaci je využito svažitého terénu. Retenční nádrž ve spodní části vytváří vítanou vodní plochu. Odraz v její hladině znásobuje dojem z prostoru. Hranice mapy je vyznačena lemem z cortenu, který navazuje na industriální prvky areálu.
V takto ohraničené krajině jsou volně rozmístěny lehké poloprůhledné věže z pozinkované oceli. Tyto objekty odkazují na historické těžní věže i na moderní vrtné technologie. Ve věžích se nacházejí digitální informační stojany s technickými údaji a s prezentací firmy. Každá věž je také symbolem jedné vrtné soupravy MND i jejího obslužného týmu. Věže představují “totemy” pracovních part, využívané při firemních akcích. Jsou propojeny pororoštovými lávkami, sloužícími jako pěší cesty středem areálu i jako přístup k věžím.