Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec, Brno

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Milada Vorzová, Vojtěch Drozen
Spolupráce: Jan Vlach, Daniel Homola
Soutěžní návrh: 2018
Plocha řešeného území: 13 126m2
Zastavěná plocha: 5 482 m2
Obestavěný prostor: 66 283 m3

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec, Brno

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Milada Vorzová, Vojtěch Drozen
Spolupráce: Jan Vlach, Daniel Homola
Soutěžní návrh: 2018
Plocha řešeného území: 13 126m2
Zastavěná plocha: 5 482 m2
Obestavěný prostor: 66 283 m3

Soubor navazuje na urbanistický kontext a rozvíjí pavilonový systém bývalé nemocnice. Areál červený kopec je navržen jako univerzální sociálně-zdravotnické zařízení s ohledem na specifické potřeby pacientů s demencemi. Deset lůžkových oddělení s patnácti lůžky v pěti domech je uspořádáno kolem vnitřní ulice. Všechny domy jsou propojeny krytou pasáží. Tradiční architektonické formy a prostory podporují reminiscenční a sociální aktivity obyvatel. Jsou zachovány dva původní pavilony a nejhodnotnější stromy.