Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Koláčkovo náměstí, Slavkov u Brna

Autoři: Martin Rusina, Martin Frei, Radka Milotová
Spolupráce: Vojtěch Vondra, Magdalena Fiurášková, Gabriela Sládečková
Soutěžní projekt: 2020
Zadavatel: město Slavkov u Brna
Vizualizace: Rusina Frei architekti

Koláčkovo náměstí, Slavkov u Brna

Autoři: Martin Rusina, Martin Frei, Radka Milotová
Spolupráce: Vojtěch Vondra, Magdalena Fiurášková, Gabriela Sládečková
Soutěžní projekt: 2020
Zadavatel: město Slavkov u Brna
Vizualizace: Rusina Frei architekti

Studie navrací původní měřítko a charakter bývalé židovské čtvrti. V současnosti ji tvoří neurčitá plocha neupraveného parkoviště. Ta vznikla poválečným vybouráním domů.

Návrh pracuje v první fázi s úpravou veřejných prostor, jeho povrchů a zároveň s vymezením budoucích stavebních parcel pomocí nízkých zídek a terénních zlomů. Členění parcel vychází z historické stopy původních budov. Budoucí zástavba ve druhé fázi ponechává prostupnost územím a zároveň vytváří intimnější prostory před vstupem do původní synagogy a budovy bývalé školy.

Odkazy:

O soutěži na stránkách města

Naše další projekty