Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Komunitní centrum H55

Martin Rusina, Martin Frei
Spolupráce: Markéta Poláčková
Vypisovatel: Městská část Praha - Hloubětín
Užitná plocha: 600 m²
Obestavěný prostor: 3 000 m³
Celková plocha: 5 ha
Náklady: 18 mil. Kč
Soutěžní návrh: 2014

Komunitní centrum H55

Martin Rusina, Martin Frei
Spolupráce: Markéta Poláčková
Vypisovatel: Městská část Praha - Hloubětín
Užitná plocha: 600 m²
Obestavěný prostor: 3 000 m³
Celková plocha: 5 ha
Náklady: 18 mil. Kč
Soutěžní návrh: 2014

Architektura komunitního centra odkazuje k původní zástavbě Starého Hloubětína, jejíž podoba zůstala zachována i po začlenění obce do města. Kompozice domu sleduje tři osy – podélnou ke kostelu, příčnou do zahrady a svislou osu v místě schodiště. Dlouhá sedlová střecha s tradiční taškovou krytinou je protiváhou kostelní věže. Prosklená kavárna spojuje ulici se zahradou je komunikačním jádrem domu, ze kterého jsou přístupné víceúčelový sál, knihovna i klubovny v patře. Kruhový světlík nad schodištěm nejen osvětluje vnitřek domu, ale zvenčí zároveň tvoří viditelnou značku pro komunitní centrum. Dům je nepodsklepený a zděný. Použity jsou klasické materiály v podobě omítek, keramických tašek a dřevěných stropů, oken a dveří. Zahrada je také tradiční, s trávníkem, ovocnými stromy a záhony.