Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Komunitní centrum Opatovice I

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková
Spolupráce: Antonín Hampl
Zadavatel: obec Opatovice I
Užitná plocha: 424 m2
Studie: 2016
Stavební povolení: 2017
Probíhá stavba

Komunitní centrum Opatovice I

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková
Spolupráce: Antonín Hampl
Zadavatel: obec Opatovice I
Užitná plocha: 424 m2
Studie: 2016
Stavební povolení: 2017
Probíhá stavba

Středočeská obec Opatovice I zakoupila starou chalupu nad rybníkem. Z domu by mělo vzniknout komunitní centrum s klubovnou a sálem, který dnes místním chybí. Přestavba počítá se zachováním nejhodnotnější části chalupy – světnice a zaklenutých místností v prostřední části domu. Dožilá stáj a stodola ustoupí novostabě sálu, otevřeného do krovu. Nová a stará část domu srostou do jednoho celku. Venkovský charakter stavení tak zůstane zachován i pro budoucí generace.
Chalupu na pěkném velkém pozemku doplňuje ještě zděná kolna, která po menších úpravách bude dál sloužit jako hospodářský objekt. Na místě zbořené stodůlky se výhledově počítá s výstavbou chaty se dvěma malými byty. Ty mohou sloužit jako obecní nebo jako prázdninové bydlení.