Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Revitalizace parku a náměstí Krakov, Praha 8

Realizace na základě soutěže

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Alena Hrabětová
Krajinářské řešení: Jakub Finger, Miroslava Svorová - atelier PARTERO
Grafické řešení: COLMO v.o.s.
Konstrukční řešení: Vilém Silbrník, Michal Karásek - STA-CON
Investor: Městská část Praha 8
Místo: Praha Bohnice
Celková plocha: 2,1ha
Projekt: 2016
Realizace: 2018
Fotografie: Tomáš Rasl, Rusina Frei architekti

Revitalizace parku a náměstí Krakov, Praha 8

Realizace na základě soutěže

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Alena Hrabětová
Krajinářské řešení: Jakub Finger, Miroslava Svorová - atelier PARTERO
Grafické řešení: COLMO v.o.s.
Konstrukční řešení: Vilém Silbrník, Michal Karásek - STA-CON
Investor: Městská část Praha 8
Místo: Praha Bohnice
Celková plocha: 2,1ha
Projekt: 2016
Realizace: 2018
Fotografie: Tomáš Rasl, Rusina Frei architekti

Projekt řeší obnovu centrální části pražského sídliště Bohnice u obchodního centra a kulturního domu Krakov.
Návrh vychází z nutnosti řešit celé území komplexně a přihlédnout přitom také k širším městským a krajinným vazbám Bohnic a pražského Severního Města a také původní myšlence výstavby sídlišť jako bydlení obklopené přírodou.
Celé území je rozděleno do tří hlavních částí, označených podle převládající funkce jako „náměstí“, „městský park“ a „park“. Tyto tři prostory od sebe nejsou přímo fyzicky odděleny, ale volně do sebe přecházejí. Všechny tři části území jsou vzájemně propojeny kruhovými „ostrovy“ se zelenými nebo naopak zpevněnými plochami a výsadbou stromů. Součástí projektu je také zapojení kulturního domu Krakov ze 70. let do veřejného prostoru pomocí nových přístupových lávek a pobytových schodů. Na náměstí vznikl nový pavilon s kavárnou.

Videa o projektu:

videoprezentace projektu

Publikace:

Stavbaweb

Earch

doparku.cz

 

Naše další projekty