Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Kulturní centrum Moravská Třebová

1. cena v architektonické soutěži

Autor: Martin Rusina, Martin Frei
Spoluautor: Veronika Kvetovská
Spolupráce: Jessica Kleistnerová, Jiří Valenta, Gabriela Sládečková, Tereza Haumerová, Dominik Otto
Krajinářské řešení: Atelier Partero
Vizualizace: monolot
Zadavatel: Město Moravská Třebová
Soutěž: 2022

Kulturní centrum Moravská Třebová

1. cena v architektonické soutěži

Autor: Martin Rusina, Martin Frei
Spoluautor: Veronika Kvetovská
Spolupráce: Jessica Kleistnerová, Jiří Valenta, Gabriela Sládečková, Tereza Haumerová, Dominik Otto
Krajinářské řešení: Atelier Partero
Vizualizace: monolot
Zadavatel: Město Moravská Třebová
Soutěž: 2022

Kulturní centrum Moravská Třebová dotváří obraz města, ke kterému patří dlouhé pilovité střechy textilních továren. Spolu se středověkým jádrem města, renesančním zámkem a egyptologickou sbírkou tvoří industriální dědictví cennou kulturní vrstvu, stojící za zachování.
Konverzí továrny vznikne v Česku unikátní Kulturní centrum Moravská Třebová s výraznou architekturou. Areál bude otevřen a zpřístupněn veřejnosti. Na styku s parkem vzniknou nové veřejné prostory, umožňující konání venkovních akcí. Jednotlivé části centra jsou uspořádány jako díly stavebnice tak, aby byla možná jejich postupná výstavba a doplňování. Do zachované tovární haly bude vestavěn multifunkční sál a kinosál se zázemím. Velký sál lze prostorově propojit s foyer a s přísálím. V nezastřešené části haly vznikne urbánní zahrada. Knihovna je umístěna v budově bývalé strojovny. Obě stavby propojuje kavárna. Halu na severu doplní depozitář a ateliérové byty podél ulice. Obnovený komín bude sloužit jako nádrž na dešťovou vodu. Záchytné parkoviště v areálu je určeno pro kulturní akce.

Zachování bývalé továrny a její půdorysné stopy představuje potvrzení přirozeného urbanistického vývoje města. Kulturní centrum bude i nadále doplňovat roh bloku k Jiráskově ulici, podél které navíc mohou vzniknout nové byty. Odstranění plotů, zdí a dalších bariér pak umožní volné propojení areálu s navazujícími městskými prostory, zejména s parkem a s lučními lázněmi. Zatímco část bývalé haly se po úpravách změní na urbánní zahradu, trakt bývalé jídelny ustoupí nové piazzettě před budovou strojovny. Tím vzniknou zcela nové, různě naladěné veřejné prostory na hraně s parkem.

Postupnou konverzí na kulturní centrum se areál zároveň plně otevře veřejnosti. Areál kulturního centra ve své konečné podobě sestává z několika samostatných funkčních celků, které lze jako skládačku postupně doplňovat a zvyšovat jejich vzájemnou provázanost. Princip stavebnice umožňuje více možných způsobů postupných výstavby centra. V každém kroku mohou jednotlivé části fungovat samostatně, aniž by to omezilo možnost jejich následného propojení do jednoho funkčního celku. Některé etapy je možné také dále dělit na dílčí kroky. Energetická koncepce je řešena s přihlédnutím na různorodé potřeby jednotlivých částí kulturního centra a ve vztahu k potřebám etapizace. V maximální míře je využíváno existujících konstrukcí.

Odkazy:

ČKA

Naše další projekty