Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Most Kosmonautů v Českých Budějovicích

3. cena v architektonické soutěži

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Tereza Haumerová
Konstrukční řešení: Bridge Structures s.r.o.
Akustické řešení: LI-VI Praha, spol. s r.o.
Osvětlení: Top osvětlení s.r.o
Zadavatel: Město České Budějovice
Místo: České Budějovice
Soutěž: 2023

Most Kosmonautů v Českých Budějovicích

3. cena v architektonické soutěži

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Tereza Haumerová
Konstrukční řešení: Bridge Structures s.r.o.
Akustické řešení: LI-VI Praha, spol. s r.o.
Osvětlení: Top osvětlení s.r.o
Zadavatel: Město České Budějovice
Místo: České Budějovice
Soutěž: 2023

Původní most přes Malši je nahrazen novou konstrukcí, jejíž cílem je propojit krajinu po obou stranách mostu nejen fyzicky, ale i vizuálně. V podélném pohledu most působí subtilním dojmem a nebrání výhledu podél řeky. Toho je dosaženo navrženou konstrukcí s parapetními nosníky a příčným profilem mostu ve tvaru ploché čočky.  Zvolené konstrukční řešení umožňuje oddělení chodců a cyklistů od vozovky se zachováním přímého kontaktu s řekou.

Mostní konstrukce o jednom poli rozpětí 53,5 m je navržena jako prostorový rošt působící jako prostý nosník. V podélném směru je nosný systém mostu navržen jako předpjatá betonová konstrukce tvořená čtveřicí trámů, přičemž krajní dvojice trámů jsou navrženy jako parapetní nosníky výšky 2,5 m, které dodávají konstrukci potřebnou ohybovou tuhost a zároveň fungují jako akustická bariéra. V příčném směru je konstrukce ztužena systémem příčných železobetonových žeber.