Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Park Klášterka Benešov

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková
Spolupráce: Jan Vlach, Vojtěch Drozen, Anna Cisariková
Krajinářští architekti: Land05/ Martina Havlová, Martina Forejtová, Ondřej Valigura
Soutěžní návrh: 2018

Park Klášterka Benešov

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková
Spolupráce: Jan Vlach, Vojtěch Drozen, Anna Cisariková
Krajinářští architekti: Land05/ Martina Havlová, Martina Forejtová, Ondřej Valigura
Soutěžní návrh: 2018

aneb Klášterka jako benešovský Petřín

Benešovský park Kláštěrka se podobně jako pražský park Petřín rozprostírá na svahu, který je silně určující pro dané město. Analogií je samozřejmě i třešňový sad, který oba parky charakterizuje. Těchto podobností si nešlo nevšimnout a cílem projektu je tedy z opomíjené benešovské Klášterky udělat také tak ikonické a oblíbené místo jako je pražský Petřín.

Prioritou návrhu parku Klášterka se stalo definování vstupů do parku, ať už se jedná o vstupy stávající nebo nově navržené. Na vstupy navazuje hierarchicky řazená cestní síť, která obsluhuje přirozené městské pěší trasy. Pěší trasy zároveň tvoří vycházkový okruh. V návaznosti na město vzniklá mlatová plocha menšího parkového náměstíčka pod korunami stromů. V blízkosti této plochy je umístěné jedno z dětských hřišť. Aktivity v parku jsou navrženy tak, aby park měl co nabídnout všem uživatelům. Herní prvky a aktivity v parku jsou navrženy pro menší i větší děti. Zeleň navazuje na tradici farské zahrady s třešňovým sadem a fenomén přechodu města do krajiny přes záhumenní zahrady.