Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Protetické centrum

Martin Rusina, Martin Frei
Spolupráce: Daniela Vaníčková, Markéta Poláčková
Zastavěná plocha: 153 m²
Užitná plocha: 216 m²
Obestavěný prostor: 955 m³
Projekt: 2014-2015
Realizace: 2018
Fotografie: Radek Brunecký

Protetické centrum

Martin Rusina, Martin Frei
Spolupráce: Daniela Vaníčková, Markéta Poláčková
Zastavěná plocha: 153 m²
Užitná plocha: 216 m²
Obestavěný prostor: 955 m³
Projekt: 2014-2015
Realizace: 2018
Fotografie: Radek Brunecký

Zadáním byla přestavba bývalé prodejny autopotřeb na menší nestátní zdravotnické zařízení s výrobou ortopedických pomůcek. Obchod zabíral celý velmi malý pozemek, který vznikl oddělením od většího stavení.
Vnější podoba nového domu vychází z tradiční místní uliční zástavby s domy na půdorysu tvaru „L“. Převážně přízemní domy mají sedlové střechy s hřebeny podél ulice a uliční fasádu s průjezdem a jedním či dvěma okny. Přestavba proto zachovává stávající uliční trakt servisu. Dvorní křídlo je obnoveno v původní stopě a odbouráním garáže vzniká malý dvorek se stromem, potřebný pro osvětlení vnitřních místnost.
V přízemí se nacházejí prostory zdravotnického zařízení: recepce, vyšetřovny a kancelář se zázemím. V patře a v podkroví je umístěna dílna. Uliční trakt i dvorní přístavba mají střešní krytinu z cementovláknitých šablon. Stěny jsou omítané. Uliční fasáda navazuje na tradiční podobu místních domů s jedním hlavním vstupem a oknem do ulice.

Odkazy:

Archiweb

Stavbaweb