Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Revitalizace Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Rostislav Stoklásek
Spolupráce: Irena Vojtová
Vyhlašovatel soutěže: Město Slatiňany
Návrh: 2017
Obestavěný prostor: 11 800m³
Rozpočet: 40 mil. Kč

Revitalizace Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Rostislav Stoklásek
Spolupráce: Irena Vojtová
Vyhlašovatel soutěže: Město Slatiňany
Návrh: 2017
Obestavěný prostor: 11 800m³
Rozpočet: 40 mil. Kč

• Zachováváme a doplňujeme historickou stopu mlýna.
• Vracíme orientaci budovy podél obnoveného náhonu.
• Pohledově otevíráme dvůr i sál do nábřeží.
• Nově propojujeme dvůr s jižním předprostorem.
• Východní křídlo nahrazujeme menším solitérem infocentra v ose parku Podskála.
• Mlýnice je zachována ve své autentické podobě.
• Nejhodnotnější prostory ve vyšších patrech slouží knihovně a klubovnám.
• Nový sál přímo navazuje na mlýnici.
• Tvary a materiál budov odkazují na průmyslovou architekturu.