Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Revitalizace areálu Sokolovny v Rokycanech – nové centrum kultury

1. cena v architektonické soutěži

Martin Rusina, Martin Frei, Gabriela Sládečková
Spolupráce: Magdaléna Fiurášková, Vojtěch Vondra
Soutěžní projekt: 2021
Zadavatel: město Rokycany
Vizualizace: Rusina Frei architekti, DOUSEK-ZABORSKY

Revitalizace areálu Sokolovny v Rokycanech – nové centrum kultury

1. cena v architektonické soutěži

Martin Rusina, Martin Frei, Gabriela Sládečková
Spolupráce: Magdaléna Fiurášková, Vojtěch Vondra
Soutěžní projekt: 2021
Zadavatel: město Rokycany
Vizualizace: Rusina Frei architekti, DOUSEK-ZABORSKY

Bývalá sokolovna se po přestavbě stává moderním kulturním centrem na okružní třídě Rokycan. Předpokladem k tomu je obnova historické budovy, nahrazení dožilé přístavby mnohem kompaktnější novostavbou a vytvoření důstojného předprostoru ve formě náměstí. Důraz je kladen na jednoduchost a vysokou variabilitu dispozic, na kompaktní objem novostavby, minimalizující investiční a provozní náklady a na klidný architektonický výraz.