Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Střelnice Kněžmost

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei
Statické řešení: STA-CON s.r.o.
Akustické řešení: BERYL, spol. s r.o.
Balistické posouzení: Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Místo: Kněžmost
Projekt: 2019-2020
Realizace: 2021-2022

Střelnice Kněžmost

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei
Statické řešení: STA-CON s.r.o.
Akustické řešení: BERYL, spol. s r.o.
Balistické posouzení: Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Místo: Kněžmost
Projekt: 2019-2020
Realizace: 2021-2022

Projekt představuje záchranu a konverzi zachovalé kruhové pece bývalé cihelny z 19. století pro potřeby policejní střelnice. Samotná cihelna fungovala až do roku 1976 a v 90. letech zde byla zřízena střelnice. Od té doby budova chátrala i přes svou hodnotu jako industriální památka.

V roce 2018 areál odkoupil stát. Počítalo se s demolicí zachovalé kruhové pece s využitím materiálu pro navršení protihlukových valů. Po podrobné analýze však došlo ke zjištění, že pec lze zachovat a dobře využít pro zázemí střelnice bez nutnosti ji bourat. Po očištění a opravě původního zdiva dostala konstrukce nové betonové zastropení a protihlukovou stěnu. Na místo zřícené sedlové střechy bylo vystavěno ještě první patro, které je vložené do pomyslného obrysu sedlové střechy původní cihelny a respektuje tak její výšku. Tato část je využívána k tzv. suchému nácviku složek.

Objekt stávající pece byl doplněn o do terénu zapuštěnou novostabu střelnice s dostřelem 100 metrů, která byla staticky koncipována tak, aby došlo k maximálnímu uvolnění prostoru bez nutnosti užití svislých nosných konstrukcí, a to za pomocí stropní deska zavěšené na železobetonových nadvlacích.

Nedílnou součástí projektu bylo i zásadní řešení krajinných a terénních úprav, které se staly přirozenou protihlukovou bariérou.