Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Terminál Roudnice nad Labem VRT

1. cena v architektonické soutěži

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Gabriela Sládečková, Magdalena Fiurášková, Jiří Valenta
Konstrukční řešení: Petr Tej
Dopravní řešení: Josef Filip - Projekce dopravní Filip s.r.o.
Krajinářské řešení: Atelier Partero
Vizualizace: monolot
Zadavatel: Správa železnic, s.o.
Místo: Roudnice n. L. / Kleneč / Přestavlky
Soutěž: 2021

Terminál Roudnice nad Labem VRT

1. cena v architektonické soutěži

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Gabriela Sládečková, Magdalena Fiurášková, Jiří Valenta
Konstrukční řešení: Petr Tej
Dopravní řešení: Josef Filip - Projekce dopravní Filip s.r.o.
Krajinářské řešení: Atelier Partero
Vizualizace: monolot
Zadavatel: Správa železnic, s.o.
Místo: Roudnice n. L. / Kleneč / Přestavlky
Soutěž: 2021

Vysokorychlostní železnice by měla do krajiny vstupovat udržitelným způsobem. Proto je trať lemována přírodním zeleným pásem s lesy, remízky a vsakovacími poldry.

Všechny nadzemní budovy terminálu jsou redukovány na nezbytné minimum. Odbavovací halu tvoří transparentní prostorová konstrukce nad kolejištěm, uplatňující se v dálkových pohledech jen málo. Údržbová základna je skryta za travnatým valem.

Povrchové parkoviště po obou stranách trati efektivně obsluhuje terminál. Stromy, zelené pásy a propustné povrchy pomáhají lépe začlenit parkoviště do krajiny. Dlouhodobá stání jsou umístěna v podzemním parkingu. Hromadná doprava a cyklotrasy jsou přivedeny k předprostoru na východní straně terminálu směrem k Roudnici.

Moderní konstrukce odbavovací haly, využívající současných technologií, je vyjádřením ducha vysokorychlostní železnice. Architektura haly, připomínající zdálky lehký most nebo pavilon v krajině, zblízka symbolizuje význam terminálu jako vstupní brány do krajiny Podřipska a Roudnicka.

Odkazy:

Správa železnic

Podcast  – rozhovor o návrhu

Aktuálně.cz

zdopravy.cz

Seznam zprávy

deník.cz

portál ASB 

CzechCrunch

Designmagazin

Stavbaweb

Naše další projekty