Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Bazén v Písku

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Daniela Vaníčková
Spolupráce: Filip Rašek
Zahradní architekti: Jakub Finger, Mirka Svorová - PARTERO
Kresby: Jiří Franta, David Boehm
Vypisovatel soutěže: Město Písek
Užitná plocha: 1960 m³
Obestavěný prostor: 27 000m³
Náklady: 200 mil. Kč
Projekt: 2015

Bazén v Písku

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Daniela Vaníčková
Spolupráce: Filip Rašek
Zahradní architekti: Jakub Finger, Mirka Svorová - PARTERO
Kresby: Jiří Franta, David Boehm
Vypisovatel soutěže: Město Písek
Užitná plocha: 1960 m³
Obestavěný prostor: 27 000m³
Náklady: 200 mil. Kč
Projekt: 2015

Bazén v Písku je koncipován jako městské lázně. Stojí podél ulice na horní hraně pozemku a spíše než ke sportovnímu areálu se přimyká k městské zástavbě. Požadované kapacitní parkoviště sportovního areálu je řešeno jako zatravněná štěrková plocha ve spodní části pozemku v záplavové zóně Otavy. Výše položený jižní svah u bazénu je využit pro travnatou zahradu venkovního koupaliště.
Ekonomie provozu a omezené stavební náklady vedly k uspořádání jednotlivých provozních částí bazénu do co nejucelenějšího stavebního objemu. Záměrně jsme rezignovali na drahé celoprosklené stěny a přiznané konstrukce. Bazén jsme naopak koncipovali jako obdobu městského domu s okny: každý prostor bazénu svůj nezaměnitelný charakter, daný svým účelem. Každý vyžaduje jinou výšku, světlo, barevnost či akustiku. Různé prostory také potřebují různou míru intimity a výhledů a s tím i různé velikosti oken a prosklených ploch.
Autorské kresby s motivy koupání na fasádách navazují na místní jihočeskou tradici sgrafitových omítek i na klasické mozaiky antických lázní. Kresby svým komiksovým rázem také odpovídají mírně periferní poloze sportovního areálu ve městě.