Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Dostavba základní školy a gymnázia Trojská

Ravagnani Vecchi + Rusina Frei, 2020
Team: Andrea Ravagnani, Sofia Francis, Ines Weege, Martin Rusina, Martin Frei, Tim O´Brien, Radka Milotová
Investor: MČ Praha Troja
Architektonická studie: 2020
Příprava stavebního povolení

Dostavba základní školy a gymnázia Trojská

Ravagnani Vecchi + Rusina Frei, 2020
Team: Andrea Ravagnani, Sofia Francis, Ines Weege, Martin Rusina, Martin Frei, Tim O´Brien, Radka Milotová
Investor: MČ Praha Troja
Architektonická studie: 2020
Příprava stavebního povolení

Návrh dostavby předpokládá dostavbu nového lineárního křídla s učebnami a zařízeními, doplňující stávající školní budovu do tvaru „U“. Přístavba je koncipována jako jednoduchá pravoúhlá budova, s ​​podlažími navazujícími na stávající výškové úrovně školy. Všechny veřejné vnitřní prostory školy jsou navrženy tak, aby podporovaly interakci skrze velkorysé propojené haly a chodby, s výhledy do exteriéru a s přirozeným denním světlem.

Architektonický výraz školy je inspirován živými aktivitami, které se dějí uvnitř. Vybíráme elegantní diskrétní jazyk představovaný exponovanými konstrukčními prvky, jako jsou ručně vyráběné cihly, s proporcí fasádního designu založeného na vnitřních prostorech domu. Cihly se používají několika způsoby: s horizontální vazbou pro většinu fasád, vertikální pro přízemí a s proklady v úrovni podlah učeben.

Součástí mávrhu je i novostavba komunitního centra na nedalekém pozemku.
Geometrie nové budovy reaguje na tvar pozemku. Spíše než aby byla koncipována jako jedna velká budova, měla by být rozdělena na menší objemy různé velikosti a různých výšek, aby mohla být lépe začleněna do okolí. Všechny veřejné prostory v přízemí poskytují přímý přístup do exteriéru a podporují tak živé interakce mezi vnitřním a vnějším prostorem.