Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Dostavba základní školy a gymnázia Trojská

Ravagnani Vecchi + Rusina Frei, 2020
Team: Andrea Ravagnani, Sofia Francis, Ines Weege, Martin Rusina, Martin Frei, Tim O´Brien, Radka Milotová
Investor: MČ Praha Troja
Architektonická studie: 2020
Příprava stavebního povolení

Dostavba základní školy a gymnázia Trojská

Ravagnani Vecchi + Rusina Frei, 2020
Team: Andrea Ravagnani, Sofia Francis, Ines Weege, Martin Rusina, Martin Frei, Tim O´Brien, Radka Milotová
Investor: MČ Praha Troja
Architektonická studie: 2020
Příprava stavebního povolení

Přístavba je jednoduchá pravoúhlá budova. Podlaží navazují na stávající výškové úrovně školy. Nové lineární křídlo základní školy a gymnázia Trojská  doplňuje stávající školní budovu do tvaru „U“. Všechny vnitřní prostory školy jsou navrženy tak, aby podporovaly interakci skrze velkorysé haly, s výhledy do exteriéru a s přirozeným denním světlem.
Architektonický výraz dostavby základní školy a gymnázia Trojská je inspirován živými aktivitami uvnitř. Vybíráme elegantní jazyk představovaný exponovanými konstrukčními prvky, jako jsou ručně vyráběné cihly, s proporcí fasádního designu založeného na vnitřních prostorech domu. Cihly používáme několika způsoby: s horizontální vazbou pro většinu fasád, vertikální pro přízemí a s proklady v úrovni podlah učeben.

Součástí návrhu je i novostavba komunitního centra na nedalekém pozemku.
Geometrie této budovy reaguje na tvar pozemku. Spíše než aby byla koncipována jako jedna velká budova, měla by být rozdělena na menší objemy různé velikosti a různých výšek, aby mohla být začleněna do okolí. Všechny veřejné prostory v přízemí poskytují přímý přístup do exteriéru a podporují tak interakce mezi vnitřním a vnějším prostorem.

Odkazy:

ČKA – výsledky soutěže

Naše další projekty škol:

Základní škola, Komenského náměstí, Říčany

Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici