Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici

1. cena v architektonické soutěži

Martin Rusina, Martin Frei, Vojtěch Vondra
Investor: Praha - Libuš
Soutěžní návrh: 2020

Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici

1. cena v architektonické soutěži

Martin Rusina, Martin Frei, Vojtěch Vondra
Investor: Praha - Libuš
Soutěžní návrh: 2020

Novostavba rodinné školy tvoří moderní a klidnou protiváhu staré budovy. Mezi oběma domy vzniká nová vstupní piazzetta jako rozšíření veřejného prostoru obce. Kompaktní nová budova se zelenou střechou šetří pozemek i provozní náklady. Variabilní učebny jsou soustředěny kolem vnitřní prosvětlené haly. Jídelna je přístupná z terénu a slouží i komunitním akcím. Víceúčelový sál je částečně zapuštěný.

Přístavba se hmotově i tvarově vztahuje ke staré škole, ale soudobé použití materiálů i tvarosloví vytváří její moderní pendant.

V nové budově jsou soustředěny prostory převážně víceúčelového charakteru: sál využitelný jako tělocvična i pro projektovou výuku, jídelna s přímým vstupem na piazzettu, třídy různé velikosti a uspořádání s přestavitelnými stěnami a velká vnitřní hala umožňující neformální vyučování a hry. Naproti tomu ve staré budově jsou provedeny jen nejnutnější minimální zásahy, omezující se na zřízení výtahu a úpravy podkroví pro potřeby zázemí školního personálu. Obě budovy jsou provozně a bezbariérově propojeny proskleným spojovacím traktem se sdíleným hlavním vstupem na úrovni terénu a s šatnou umístěnou v suterénu.

Klidný, přirozený a důvěru vzbuzující výraz nové školy podporují solidní a trvanlivé materiály: fasáda z ručních lícovek, pohledové betony a tradiční omítky, dřevěné a terrazzové podlahy v interiéru. Velká okna s nízkými parapety umožňují dětem dobrý výhled do okolí nebo přímý přístup na venkovní terasy. Tento prvek se uplatňuje i v prosvětlené vnitřní hale, jejíž propojení s učebnami podporuje alternativní způsoby vyučování. Nové formy výuky předpokládají i soustředěnější pobyt pedagogů mezi dětmi a různé formy skupinové práce; proto bylo v nové školní budově záměrně rezignováno na klasické kabinety.