Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Knihovna v České Lípě

odměna v architektonické soutěži

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Radka Kurčíková
Spolupráce: Veronika Kvetovská, Jessica Kleistnerová
Vizualizace: Monolot s.r.o.
Zadavatel: Město Česká Lípa
Místo: Česká Lípa
Soutěž: 2023

Knihovna v České Lípě

odměna v architektonické soutěži

Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Radka Kurčíková
Spolupráce: Veronika Kvetovská, Jessica Kleistnerová
Vizualizace: Monolot s.r.o.
Zadavatel: Město Česká Lípa
Místo: Česká Lípa
Soutěž: 2023

Nová knihovna se nachází na rozhraní středověkého jádra města a novodobého předměstí. Hradba zde hraje důležitou roli nejen v urbanistických souvislostech ale i v detailu samotného návrhu.

Zrekonstruované měšťanské domy obsahují individuální program zahrnující klubovny, studovny, kanceláře nebo společenský sál. Na druhé straně hradby se nachází volný výběr pro děti i mládež a v druhém podlaží pro dospělé. Fasáda je pro dosažení maximální komunikace s exteriérem ve většině plochy prosklená. Stínění je zajištěno fasádními panely, které jsou natočeny dle orientace slunce a tvoří dojem otevřené knihy. Pro knihtiskařskou minulost města jsou tyto panely opatřeny dekoracemi v podobě otisků tiskařskýc forem.

Součástí řešení je i přilehlý veřejný prostor Jeřábkova náměstí, které se po úpravě stává přirozeným předprostorem knihovny. Celý prostor náměstí je dopravně řešen jako obytná zóna, s vozovkou zvýšenou na úroveň chodníků.