Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Namestie SNP, Bratislava

3. místo v mezinárodní architektonické soutěži

Autoři: Martin Rusina, Martin Frei, Vojtěch Vondra, Magdalena Fiurášková, Gabriela Sládečková - Rusina Frei
Peter Swyngedauw, Carolien Decq - OMGEVING
Klient: Hlavní město Slovenské republiky Bratislava, Metropolitní institut Bratislavy, Generální investor Bratislavy
Soutěžní návrh: 2020
Řešené území: 34 300 m2
Vizualizace: Monolot, Rusina Frei architekti

Namestie SNP, Bratislava

3. místo v mezinárodní architektonické soutěži

Autoři: Martin Rusina, Martin Frei, Vojtěch Vondra, Magdalena Fiurášková, Gabriela Sládečková - Rusina Frei
Peter Swyngedauw, Carolien Decq - OMGEVING
Klient: Hlavní město Slovenské republiky Bratislava, Metropolitní institut Bratislavy, Generální investor Bratislavy
Soutěžní návrh: 2020
Řešené území: 34 300 m2
Vizualizace: Monolot, Rusina Frei architekti

Řešené území soutěže je v současnosti sledem navzájem propojených prostorově složitých částí s různým charakterem. Obklopují jej velmi dominantní stavby, výrazné nejen svou funkcí, ale i architekturou. Zrekonstruovaná stará tržnice hostí důležité kulturní události Slovenska, ale i trhy každodenního charakteru. Bývalý obchodní dům Prior s hotelem Kyjev představoval svého času jednu z nejvýraznějších staveb Československa a dodnes je dominantním urbanistickým prvkem lokality. Výškově mu konkuruje charakteristický „Manderlák“, nesoucí statut prvního výškového domu na Slovensku. Pro toto území jsme vyvinuli zcela specifický architektonický koncept, založený na využití fraktální geometrie.

V návrhu vycházíme z důsledných analýz místa, týkajících se pohybu lidí, dopravy, ale i množství zeleně a zasakované vody. Navrhujeme parametrický systém, který vychází ze zadaných kritérií. Záměrem bylo zajistit co největší začlenění zelených ploch a zároveň umožnit svobodný pohyb osob po celé ploše náměstí. S pomocí fraktální geometrie utváříme pomyslný koberec dlažby, položený přes celé řešené území. Jeho základem je trojúhelníková síť. Oproti běžné čtvercové síti jsou trojúhelníky všesměrné a lépe tak vyplňují historicky rostlý tvar náměstí.

Na základě analyzovaných vlastností místa parametricky vetkáváme jednotlivé prvky povrchu a vybavení. Vznikají tak plynulé přechody mezi plochami s různými charaktery měřítka, propustnosti, hladkosti, barevnosti apod. Předpokladem pro tyto operace je výběr vhodné dlažby. Pro tento účel volíme systém unikátních trojúhelníkových dlažebních prvků z umělého kamene ve čtyřech různých velikostech. Prvky umožňují vytvářet kombinace zatravňovaných spár různých tloušťek a velikostí. Kombinací 16 základních kamenů lze docilovat různou škálu měřítek i plynulé přechody mezi zpevněnými a zatravněnými částmi plochy. Pomocí různé barevnosti lze docílit další vrstvy i téměř neomezeného zvětšování měřítka v podobě povrchové kresby.

Tímto způsobem dosahujeme povrchu, který dokáže být jednotný v celé ploše náměstí, ale zároveň odlišný v jednotlivých místech. Za použití několika jednoduchých prvků lze vytvořit univerzální systém s vysokou variabilitou a adaptibilitou. Dokáže zajistit plynulé přecházení a současné překrývání různých vlastností povrchu vlastních specifickému charakteru prostředí. Trojúhelníkový základ systému sjednocuje celou plochu a stává se tak charakteristickým prvkem nejdůležitějšího veřejného prostoru Bratislavy.

Odkazy:

www.zivenamestie.sk

Metropolitný inštitút Bratislavy