Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Generel sportovních a rekreačních ploch příměstského parku Soutok

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Vojtěch Drozen, Milada Vorzová
Zahradní architekti: Jakub Finger, Miroslava Svorová - atelier Partero
Celková plocha: 1 300 ha
Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Zpracování: 2018

Generel sportovních a rekreačních ploch příměstského parku Soutok

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Vojtěch Drozen, Milada Vorzová
Zahradní architekti: Jakub Finger, Miroslava Svorová - atelier Partero
Celková plocha: 1 300 ha
Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Zpracování: 2018

Pro připravovaný příměstský park na soutoku řek Vltavy a Berounky jsme zpracovali urbanistickou analýzu sportovního a rekreačního potenciálu krajiny. Dnes málo využívané území na předměstí Prahy může být po zřízení parku snadno přetíženou vysokou návštěvností. Analýza proto stanovuje čtyři zóny s různou mírou intenzity využívání pro rekreaci. Nejcennější části parku ležící mezi řekami je pak možné vnímat jako myšlený ostrov zachované přírodní krajiny, méně zasažený urbanizací.