Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Příměstský park Soutok – Generel sportovních a rekreačních ploch

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Vojtěch Drozen, Milada Vorzová
Zahradní architekti: Jakub Finger, Miroslava Svorová - atelier Partero
Celková plocha: 1 300 ha
Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Zpracování: 2018

Příměstský park Soutok – Generel sportovních a rekreačních ploch

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Vojtěch Drozen, Milada Vorzová
Zahradní architekti: Jakub Finger, Miroslava Svorová - atelier Partero
Celková plocha: 1 300 ha
Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Zpracování: 2018

Pro připravovaný příměstský park Soutok mezi Vltavou a Berounkou jsme zpracovali urbanistickou analýzu sportovního a rekreačního potenciálu krajiny.
Generel se zabývá komplexní analýzou území z hlediska jeho využitelnosti a rozvojového potenciálu pro sportovní a odpočinkové aktivity. Cílem této analýzy je přidat další informační vrstvu k již zpracovaným a k souběžně probíhajícím územním analýzám, sloužícím jako podklad pro zpracování celkové územní studie budoucího příměstského parku Soutok.
Dnes málo využívané území na předměstí Prahy může být po zřízení parku snadno přetíženo vysokou návštěvností. Analýza proto stanovuje čtyři zóny s různou mírou intenzity využívání pro rekreaci. Nejcennější části parku mezi řekami je možné vnímat jako myšlený ostrov zachované přírodní krajiny, méně zasažený urbanizací.

Více informací o projektu Park Soutok

Další projekty