Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Stará radnice Zábřeh

Architektonické řešení: Martin Frei, Martin Rusina, Vojtěch Vondra
Spolupráce: Magdaléna Fiurášková, Gabriela Sládečková
Zadavatel: Město Zábřeh
Místo: Zábřeh
Studie: 2020

Stará radnice Zábřeh

Architektonické řešení: Martin Frei, Martin Rusina, Vojtěch Vondra
Spolupráce: Magdaléna Fiurášková, Gabriela Sládečková
Zadavatel: Město Zábřeh
Místo: Zábřeh
Studie: 2020

Stará radnice patří mezi nejstarší domy města Zábřehu. Stavba s pohnutou historií má své kořeny ve středověku. Její současná podoba je výsledkem necitlivých poválečných přestaveb a dlouhého období, kdy zůstával dům be využití.
Po důkladné analýze historických a technických souvislostí jsme vypracovali návrh architektonické obnovy bývalé radniční budovy. Při rekonstrukci bude zachován gotický sklep, renesanční klenutý mázhaus i barokní věž, ale bude obnoven i původní vstup z náměstí a tradiční členění fasády. Ve staré radnici by mělo být umístno městské infocentrum a víceúčelový sál pro potřeby komunálních a kulturních aktivit, ale počítá se i s výstavními a kancelářskými prostory.