Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Svazková škola Chýně – Hostivice

Autoři: Martin Rusina, Martin Frei, Tereza Haumerová, Gabriela Sládečková
Spolupráce: Magdaléna Fiurášková, Radka Milotová
Investor: Svazek obcí Chýně–Hostivice
Soutěžní návrh: 2021
Vizualizace: Rusina Frei architekti

Svazková škola Chýně – Hostivice

Autoři: Martin Rusina, Martin Frei, Tereza Haumerová, Gabriela Sládečková
Spolupráce: Magdaléna Fiurášková, Radka Milotová
Investor: Svazek obcí Chýně–Hostivice
Soutěžní návrh: 2021
Vizualizace: Rusina Frei architekti

Budova školy a tělocvičny dělí dlouhý pozemek na více veřejných prostranství různých atmosfér. Předprostor školy slouží jako náměstí. Obě budovy pak uzavírají příjemnou školní zahradu chráněnou před západním větrem.

Svazková škola Chýně – Hostivice s nízkými budovami v mírném svahu je zakomponována do krajiny s ohledem na blízké i dálkové pohledy. Škola navazuje na pěší cestu, spojující nejvýznamnější body obce. Pokračování cesty areálem propojuje nově vzniklé veřejné prostory s různým charakterem. Škola je rozdělena na hlavní budovu a tělocvičnu. Srdcem školy je reprezentativní veřejná vstupní hala, tvořící prostorovou křižovatku provozních cest. Veřejně přístupné prostory jsou uspořádány na terénu, zatímco vlastní školní trakt je umístěn v horních patrech. Kompaktní budovy školy jsou orientovány s převahou prosklených ploch na sever a jih. Shedové světlíky, přesahy fasád a slunolamy podporují energetickou udržitelnost stavby. Montovaný železobetonový skelet v kombinaci s vyzdívkami a zateplovacím systémem urychlují výstavbu a snižují investiční náklady. Redukce provozních nákladů je dosaženo inteligentním systémem větrání v kombinaci s fotovoltaickými panely a geotermálními vrty.

Odkazy:

Výsledky soutěže na ČKA

Naše další projekty