Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Park Dukelská

1. cena v architektonické soutěži

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková
Zahradní architekti: atelier Partero
Investor: Město České Budějovice
Soutěžní návrh: 2019

Park Dukelská

1. cena v architektonické soutěži

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková
Zahradní architekti: atelier Partero
Investor: Město České Budějovice
Soutěžní návrh: 2019

MĚSTSKÝ PARK U VODY

Park mezi Dukelskou ulicí a Malší, kdysi zahrada bývalého Německého domu, je dnes pevně vevázán do soustavy parkově upravených Budějovických nábřeží. Tato síť zelených ploch podél vody, propojující centrum města s okolní krajinou, je hodnotou sama o sobě. Park je z obou stran obklopen významnými veřejnými budovami, pro jejichž uživatele představuje přirozené relaxační zázemí. Jak vyplývá z participačních setkání, současná podoba parku příliš nedovoluje jeho funkci plně rozvinout.

NOVÉ KORZO

Smyslem úprav je vytvoření moderního parku s přirozeně využívaným, živým městským korzem podél vody – parku, který bude v nejrůznější formě sloužit všem generacím.

Nejvýznamnějšími zásahy do parku budou zřízení průběžného přístupu k vodě a změna vedení cyklotrasy. Asfaltová cyklotrasa bude odkloněna mírným obloukem od břehu, čímž vznikne dostatečně velká klidová zóna u vody. Břeh Malše bude mezi oběma mosty upraven jako městské pobytové nábřeží. Pozvolné schody umožní pohodlný a bezpečný přístup až k hladině. Tato úprava umožňuje širokou škálu aktivit – od procházení se a sezení přes koupání, nástupu do lodí až po rybaření nebo bruslení v zimě. Schody mohou být lokálně doplněny dřevěnými moly či pontony. V ochranném pásmu parovodu budou demontovatelné dřevěné herní prvky (prolézačky, houpačky, pískoviště, sezení apod.). Přečerpávací stanice i s výdechy bude zakryta pochozí dřevěnou konstrukcí s vyhlídkou a klouzačkou.

Zachovány musí být pokud možno všechny vzrostlé stromy. Vstupy do parku od mostů a z ulice zůstanou zachovány beze změny, zejména kvůli stavební podstatě mostních konstrukcí. Beze změny zůstane i vedení chodníku v Dukelské ulici, a to včetně parkovacích stání. Kvůli zpřehlednění a údržbě parku bude nutno odstranit přerostlé keřové porosty. Zcela bude odstraněn dožilý městský mobiliář spletitá cestní síť v havarijním stavu bude nahrazena novým trasováním.