Rusina Frei
architekti

Rusina Frei
architekti

Park Dukelská, České Budějovice

1. cena v architektonické soutěži

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková
Zahradní architekti: atelier Partero
Investor: Město České Budějovice
Soutěžní návrh: 2019
Stavebního povolení: 2021
Předpokládaná realizace: 2022

Park Dukelská, České Budějovice

1. cena v architektonické soutěži

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková
Zahradní architekti: atelier Partero
Investor: Město České Budějovice
Soutěžní návrh: 2019
Stavebního povolení: 2021
Předpokládaná realizace: 2022

MĚSTSKÝ PARK U VODY

Park Dukelská mezi Dukelskou ulicí a Malší, kdysi zahrada bývalého Německého domu, je dnes pevně vevázán do soustavy parkově upravených Budějovických nábřeží. Tato síť zelených ploch podél vody, propojující centrum města s okolní krajinou, je hodnotou sama o sobě. Park je z obou stran obklopen významnými veřejnými budovami, pro jejichž uživatele představuje přirozené relaxační zázemí. Jak vyplývá z participačních setkání, současná podoba parku příliš nedovoluje jeho funkci plně rozvinout.

NOVÉ KORZO

Smyslem úprav je vytvoření moderního parku s přirozeně využívaným, živým městským korzem podél vody – park Dukelská pro všechny generace.

Nejvýznamnějšími zásahy do parku budou zřízení průběžného přístupu k vodě a změna vedení cyklotrasy. U vody vznikne velká klidová zóna. Břeh Malše bude mezi oběma mosty upraven jako městské pobytové nábřeží. Schody jsou lokálně doplněny dřevěnými moly či pontony. V ochranném pásmu parovodu navrhujeme demontovatelné dřevěné herní prvky (prolézačky, houpačky, pískoviště, sezení apod.). Přečerpávací stanice teplovodu i s výdechy bude zakryta pochozí dřevěnou konstrukcí s vyhlídkou a klouzačkou.

Odkazy:

Stránky o projektu Park Dukelská

Naše další projekty veřejných prostorů:

Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Park a náměstí Krakov

Náměstí SNP

Park Klášterka

Plácek Karlov

Vnitroblok Bory